Luo hyvä ansioluettelo näillä vinkeillä

Kuva:

Työelämä vaatii nykyään paljon, koska kilpailu hyvistä paikoista on yleensä erittäin kovaa. Työpaikka voi olla joskus kiven alla ja valtavasta massasta on vaikea erottautua. Hyvällä ansioluettelolla voi päästä alkuun vaativassa työnhaussa.

Ansioluetteloon kannattaa panostaa, koska se toimii monessa tapauksessa käyntikorttina työnhaussa. Ansioluettelon merkitys korostuu kilpailun kasvaessa, eli jos yhteen työpaikkaan on paljon hakijoita. Se kannattaa joka tapauksessa luoda huolellisesti varmuuden varalta, jotta työelämässä voidaan joustaa muutoksiin paremmin.

Selkeys ennen kaikkea

Hyvä ansioluettelo koostuu monesta yksityiskohdasta. Siihen kannattaa suhtautua myönteisellä mielellä, jotta sen luominen sujuu mielekkäissä tunnelmissa. Positiivinen mieli auttaa myös havaitsemaan itsestään niitä vahvuuksia, joita työelämässä tarvitaan.

Pyri tekemään CV:stäsi mahdollisimman lyhyt ja ytimekäs. Silloin se on selkeä ja miellyttävä lukea. Ansioluettelon rakentamiseen löytyy paljon apua netistä - klikkaa tästä ja saa lisää hyvää inspiraatiota alkuun.

Selkeyteen kannattaa panostaa erittäin paljon, koska ansioluettelosta pitäisi saada heti ensisilmäyksellä jonkinlainen kuva työnhakijasta. Työnhaussa on usein satoja hakijoita, joten joukosta pitää erottautua kaikin mahdollisin keinoin.

Huomioi visuaalisuus

Hyvä ansioluettelo on visuaalisesti vaikuttava. Hyvän ulkomuodon merkitystä ei saisi koskaan unohtaa, koska se auttaa omalta osaltaan erottautumaan hakijajoukosta. Se antaa helposti myös ammattimaisen mielikuvan työnhakijasta ja sillä peilataan hakijan brändikuvaa.

Visuaalisuutta voi edistää esimerkiksi sopivilla fonteilla ja väreillä. Lisäksi tekstin asettelu on osa visuaalista puolta. Näitä yksityiskohtia kannattaa muokkailla työpaikan ja yrityksen mukaan, jotta se sopisi mahdollisimman hyvin haettavaan positioon.

Ansioluettelo yrityksen ja työpaikan mukaan

Pyri ymmärtämään työnkuvaa ja minkälaista henkilöä siihen haetaan. Saako työnkuvasta ja yrityksestä konservatiivisen tunteen vai onko kyseessä räväkämpi startup? Tämän tunteen pohjalta voi yrittää rakentaa ansioluetteloa siten, että se sopisi yhteen mahdollisimman luontevasti haettavaan positioon.

Visuaalisuuden rinnalle on tullut myös muita elementtejä. Digitaalisessa työnhaussa lisätään nykyisin ääntä, erilaisten videoiden muodossa. Puhuvia ansioluetteloita on mahdollista lähettää, jossa työnhakija voi selittää lyhyesti CV:nsä taustaa. Jos tämä tuntuu liian vaativalta, voi ansioluettelon rakentamisen aloittaa perusmalleista. Hyviä esimerkkejä CV:stä löytyy paljon netistä.

Ansioluettelon merkitys työelämässä

Ansioluettelon merkitys on edelleen vahvana työelämässä. Moneen työpaikkaan auttaa verkostot, mutta asianmukaista ansioluetteloa ei kannattaa jättää puolitiehen. Jos työpaikkaa haetaan ilman verkoston apua, kasvaa CV:n merkitys todennäköisesti enemmän.

Verkostolla tarkoitetaan sitä, jos työnantaja ei tunne ketään yrityksestä entuudestaan. Silloin aloitetaan yleensä nollasta, jolloin ansioluettelolla tehdään merkittävä ensivaikutelma. Hyvä ensivaikutelma on periaatteessa ainoa portti jatkaa rekrytoinnissa eteenpäin.

Oma osaaminen rohkeasti esille

Ansioluettelon tarkoitus on antaa hyvä kokonaiskuva omasta työprofiilistaan. Siinä käy selkeästi ilmi työnhakijan osaaminen ja kokemus. Silloin ei kannata nöyristellä liikaa, vaan kertoa rohkeasti ja ennakkoluulottomasti omasta osaamisestaan.

Osaamisalueitaan kannattaa korostaa työpaikan mukaan. Kannattaa siis pohtia, tarvitaanko työssä erinomaista kielitaitoa, vai onko teknisten ohjelmien osaaminen ehdoton edellytys. Ansioluetteloa kannattaa aina räätälöidä tapauskohtaisesti, jotta se puhuttelisi ja innostaisi mahdollisimman paljon työnantajaa ja ovi uusille työmarkkinoille avautuisi.