torstai 2.7.2020 | 08:01
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Mielipide

Haapaveden Kylät ry:n vastine Haapaveden kokoomuslaisten mielipidekirjoitukseen: Suoraviivainen johtopäätös kriisikunnasta pakkoliitokseen on kaukaa haettu

La 30.11.2019 klo 11:33

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kyläkoulujen lakkauttamatta jättäminenkö vie meiltä oikeasti lukion, kirjaston, uimahallin, liikuntahallin ja perusterveydenhuollon? Tämä mielikuva ja vastakkainasettelu välittyy kokoomuslaisten mielipidekirjoituksesta (Haapavesi-lehti 27.11.2019). Se on tarkoitushakuisesti uhkaileva, ja sisältää pelkoa ruokkivia termejä kuten hirttosilmukka ja viikatemies. Se myös vähättelee kyläkouluja ikävällä tavalla.

Haapaveden Kylät ry on sitoutumaton yhdistys, ja pyrimme tukeutumaan tosiasioihin, tutkimuksiin ja asiantuntijatietoon. Tuomme esiin, miten asioita on tehty meillä ja muualla, sekä valotamme erilaisia vaihtoehtoja rakentavasti keskustellen.

Totta on, että Haapaveden tilanne on tällä hetkellä vaikea. Väkimäärä vähenee, ihmisiä muuttaa pois, syntyvyys laskee, menot kasvavat, eivätkä tulot riitä kaikkien menojen kattamiseen. On kuitenkin huomattava, että osa kylistä kasvaa koko ajan, ja kaikkein jyrkimmin lapsimäärä laskee suhteessa kirkonkylällä.

Kokoomus tarjoaa kurjuuden ratkaisuksi kyläkoulujen lakkautusta, jota perustellaan oletetuilla säästöillä. Kertokaapa, missä tässä maassa on saatu pitkällä aikavälillä merkittäviä säästöjä elinvoimaisia kyläkouluja lakkauttamalla. Ja mitä tarkoittaa, ettei ole varaa kyläkoulujen kehittämiseen? Ovatko kyläkoulut kokoomuksen mielestä jotenkin jäljessä muista kouluista? Eikö kylillä muka opeteta uuden opsin mukaan?

Mikäli kehittämisellä tarkoitetaan puolestaan kiinteistöjen kunnon kehittämistä, niin kyläkoulut ovat toimivia, eivätkä vaadi merkittävää ja välitöntä kunnostamista. Väite kehittämisen kalleudesta ei siis pohjaudu mihinkään tosiasiaan. Vai millä perusteella kokoomuslaiset väittävät kyläkoulujen kehittämisen tulevan kunnalle liian kalliiksi?

Kaupunki paneutuu juuri nyt palvelurakenteen tarkasteluun. Kyläläiset ovat huomauttaneet useita säästökohteita, ja mieluusti keskustelemme aiheesta lisää. Kokoomukselta kuten muiltakin poliittisilta päättäjiltä toivomme vaihtoehtoja ja avauksia, ei hyökkäämistä kuntalaisia vastaan, sillä ihmiset haluavat aidosti kehittää paikkakuntaa. Toivotamme kaikki päättäjät tervetulleiksi keskustelemaan kanssamme, jolloin ehkä valkenee miten suuri vetovoimatekijä kyläkoulut ovat Haapavedelle. Työpaikat ovat tärkeitä, mutta moni on muuttanut tänne myös siksi, että saa asua maaseudun rauhassa ja on saanut laittaa lapsensa oman kylän lähikouluun.

On hyvä muistaa, että suurin osa Haapaveden kyläkouluista on jo lakkautettu. Nyt on siis aika etsiä säästökohteita muualta, varsinkin kun kukaan ei osaa tai halua kertoa laskelmia aiemmin tehtyjen elinvoimaisten koulujen lakkautusten vaikutuksista. Kysytty on, sekä paikallisella että valtakunnallisella tasolla.

Pelolla johtaminen on voimakas vaikuttamisen keino, joka voi ajaa ihmiset huonoihin tai hätäisiin ratkaisuihin. Voisitteko kokoomuksessa ystävällisesti kertoa Suomesta muutaman Haapaveden kokoisen kaupungin, jossa lukio, uimahalli, liikuntahalli, perusterveydenhuolto ja niin edelleen ovat kadonneet kuntaliitoksen jälkeen. Vai oliko tämä perusteetonta uhkailua?

Haluamme toki Haapaveden säilyvän itsenäisenä kuntana, mutta elinvoimaisten kyläkoulujen sulkeminen ei ole oikea ratkaisu eikä pelastus. Keinot on löydettävä muualta, sillä toimivia kyläkouluja lakkauttamalla päättäjät eivät saa lisävuosia, päinvastoin kurjuus saattaa vain kiristää otettaan.

Tänä vuonna kuntien talous on erityisen vaikeassa tilassa - myös muualla kuin Haapavedellä. Lukuisat muut kunnat ovat vielä vaikeammassa tilanteessa. Kriisikunnalla pelottelu ei silti oikein toimi. Hivenen parempaa on ehkä näkyvissä, joten tämän vuoden suuri alijäämä ei automaattisesti tarkoita saman toistumista tulevina vuosina. Tämäkin mahdollisuus on hyvä tiedostaa ja ottaa huomioon ratkaisuja tehtäessä.

Kokoomuslaisten suoraviivainen johtopäätös kriisikunnasta pakkoliitokseen on kaukaa haettu. Jopa niinkin lähellä kuin Haapaveden naapurissa on tällaisesta tilanteesta noustu. Tulee muistaa, että paikkakunnan kehittäminen on pitkäjänteistä työtä ja vaatii rakentavaa keskustelua sekä kauaskantoisia päätöksiä, joita ei joka käänteessä olla muuttamassa ja perumassa jo annettuja lupauksia.

Kokoomuslaisten kirjoituksesta pääsee siihen käsitykseen, että kyläkoulujen lakkauttamista voisi jotenkin kompensoida EU-hankkeilla. Niillähän on tuotu myös Haapaveden kylille elinvoimaa. Pitää kuitenkin muistaa, että koulutus on peruspalvelu, ei hanke. Pidetään ne asiat erillään palvelurakenteesta puhuttaessa.

Yrityselämästä puhuttaessa tärkeintä on kysyntä. Myös osaavan työvoiman saannilla on iso merkitys. Elinvoimainen, taloutensa kunnossa pitävä paikkakunta voi tehdä elinkeinopoliittisia investointeja. Haapavedellä nämä määrärahat eivät ole kaikkina vuosina löytäneet käyttökohteita. Kokoomuslaiset ovat oikeassa siinä, että työpaikkojen lisääminen on merkittävä muuttoliikettä ja hyvinvointia edistävä tekijä. Miten siis saisimme Haapavedelle lisää työpaikkoja?

Haapaveden vahvuudet eivät löydy vain taajaman kehittämisestä – meidän on nähtävä myös laajat maaseutumme mahdollisuudet ja kyläkoulut merkittävinä kylien elävöittäjinä. Nämä yhdessä hyödyntämällä ja rakentavaa yhteistyötä tekemällä tämä kaupunki on mahdollista saada nousemaan, sillä elinvoimaiset kylät tuovat säpinää myös taajamaan.

Myös me toivomme kaikilta päättäjiltä kuuntelukykyä ja viisautta nähdä asiat järkevästi. Toivomme, että esitysten ja laskelmien taustoista otetaan aidosti selvää, ja tehdään tulevaisuuteen kantavaa yhteistyötä ja hyviä päätöksiä.

Haapaveden Kylä ry

(Tekstiä on ollut laatimassa ja kommentoimassa useita kymmeniä ihmisiä.)

#