tiistai 25.2.2020 | 10:56
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Uutiset

Haapavesi alkaa selvittää yhtenäiskoulun rakentamista ja kyläkoulujen sekä vuodeosaston sulkemista – Valtuusto käsitteli talouden tasapainottamisohjelmaa yli viisi tuntia

KATARIINA ANTTILA Haapavesi-lehti
Ti 10.9.2019 klo 00:18 [päivitetty ti 08:40]

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

POLITIIKKA

Haapaveden kaupunginvaltuusto päätti myöhään maanantai-iltana, yli viisituntiseksi venyneessä kokouksessa talouden tasapainottamissuunnitelmasta.

Valtuusto linjasi, että yhdenkään kyläkoulun sulkemiseen ei tähdätä ensi syksynä, mutta uutta yläkoulu-lukiota ryhdytään suunnittelemaan yhtenäiskouluksi. Yhtenäiskouluun sijoitettaisiin kaikki Haapaveden 5–6-luokat ja 0–4-luokat Mäkirinteen ja Hyttikallion kouluihin.

Uuden koulun valmistuttua, todennäköisesti joko vuonna 2021 tai 2022, kaikki Haapaveden neljä kyläkoulua suljettaisiin.

Vuodeosaston toiminnan osalta selvitetään ennen varsinaista päätöksentekoa muun muassa kotisairaalan ja kotihoidon toimintaa, saattohoidon järjestämistä sekä arviointi- ja kuntoutuspaikkojen toimintoja sekä selvitellään naapurikuntien potilaspaikat.

Suunnitelman toimenpiteet tulevat vielä erillisinä kokonaisuuksina valtuuston päätettäväksi.

Päätös vaati kolme äänestystä.

Äänestyksissä kaatuivat Ville Saukon (vas.) esitys, että vuodeosaston sulkeminen jätetään pois säästöohjelmasta, ja Ilkka Revon esitys (ps.), että sekä vuodeosaston että kyläkoulujen sulkeminen jätetään ohjelmasta pois.

Kolmannessa äänestyksessä otettiin kantaa Markku Laitilan (kesk.) tekemään toimenpide-esitykseen, joka täsmennettiin jatkovalmistelun painopisteitä. Se lisättiin päätökseen pontena äänin 23–2, 2 tyhjää.

Talouden tasapainotusohjelmaan sisältyy myös muun muassa kirjastoauton toiminnan lopettaminen, henkilöstön työpaikkaruokailun tukemisesta luopuminen ja leikkaukset kaupungin jakamiin avustuksiin. Nämä toimet eivät herättäneet valtuustossa keskustelua.

Vs. kaupunginjohtajaMarjukka Manninen painotti, että maanantai-illan päätökset eivät sulje yhtään koulua eivätkä vuodeosastoa vaan antavat viranhaltijoille ja päättäjille linjat ja luvan syventää ja jatkaa valmistelutyötä.

– Linjakkuutta tarvitaan sekä päätöksenteossa että valmistelussa. Ei voi olla viittä eri linjaa, joita valmistellaan.

– Päättämättömyys on myrkkyä henkilöstölle. On vaikea toimia, kun ei tiedä mitä tehdään.

Hallintojohtaja Eija Saarela kertoi, miten prosessin on tarkoitus edetä: Loka-marraskuussa käynnistyvät yt-menettelyt ja järjestetään koulu- ja vuodeosastomuutoksia koskevat kuulemistilaisuudet, joihin kutsutaan yleisellä kutsulla kuntalaisia ja kyläläisiä ja joissa luottamushenkilöt ja viranhaltijat ovat vastaamassa kysymyksiin.

Asiat on tarkoitus saada poliittiseen päätöksentekoon marras-joulukuussa ja valtuusto tekee erilliset päätökset joulukuussa tai tammikuussa.

– Kouluverkkotyöryhmä lähtee katsomaan uuden koulun mitoituksia ja aikataulutusta ja missä aikataulussa kyläkouluja laitetaan kiinni, Manninen totesi kokouksen jälkeen.

Markku Laitila totesi Keskustan ryhmäpuheenvuorossa Haapaveden tilanteen olevan vakava. Alijäämää syntyi viime vuonna 1,7 miljoona ja tänä vuonna tulossa on 2,2 miljoonan euron alijäämä.

– Palvelurakennetta on pakko muuttaa. Vuodeosastolla on käyttö vähentynyt. OYS kotiuttaa potilaita paljon suoraan kotiin. Vuodeosasto on pieni yksikkö, eikä se ole kustannustehokas.

– Tarkoitus on kehittää kotisairaalatoimintaa. Ja myös hoitajamitoituksen nousu nostaa meidän kustannuksiamme.

Laitila piti yhtenäiskouluratkaisua tasapuolisempana kaikkia kyliä kohtaan kuin pari koulun sulkemista. Hän piti ratkaisua realismina, kun huomioidaan Haapaveden väestökehitys ja syntyvyys.

Ville Saukko (vas.) totesi vasemmiston valtuustoryhmän sisällä olevan erilaisia painotuksia kouluratkaisussa.

– Vasemmiston yksiselitteinen ja yksimielinen kanta, että vuodeosaston lakkauttamista ei tule tehdä köykäisin perustein. Se tulisi poistaa tasapainottamisohjelmasta ja selvitystyötä jatkaa omana erillisenä asiana.

Äänestyksissä vasemmiston ryhmästä Esko Joentakanen asettui kannattamaan Ilkka Revon (ps.) esitystä

Repo esitti, että sekä kyläkoulut että vuodeosasto säilytetään ja yläaste ja lukio rakennetaan huomioiden aleneva väestökehitys.

Hän moitti vuolassanaisesti sekä talouden tasapainottamissuunnitelmaa ja se taustalla olevia laskelmia että kaupungin viime vuosien taloudenhoitoa, erityisesti investointeja jäähallin rakentamiseen ja Kulttuurikirnun remontointiin.

Repo esitti että linja-autot laitettaisiin kulkemaan toiseen suuntaan ja keskustan koululaisia kuljetettaisiin sivukylille. Perusteluna oli muun muassa sivukylän koulujen parempi sisäilma. Repo myös peräänkuulutti päätöksen lapsivaikutusten arviointia.

SivistysjohtajaErkki Seitajärvi korjasi, että säännöllisesti kokoontuvan kaupungin sisäilmatyöryhmän tiedossa on merkittävää, useitten kymmenten henkilöitten oireilua vain yläasteelta ja lukiosta, ei esimerkiksi parin viime vuoden aikana Hyttikallion koululta.

Revon mielestä yläkoululla kannustetaan sairastamaan, muissa kouluissa se kielletään.

Repo julisti sodan kyläkoulujen puolesta. Hänen mielestään koko uuden yläkoulun ja lukion rakentamishanke joutaa mennä nurin ennen kuin kyläkouluja lakkautetaan.

Jarmo Viinala (sin.) ei hyväksynyt kylien asettamista vastakkain vaan vaati muutaman vuoden aikalisää koko kouluverkon ja myös koulurakennusten kunnon tarkastelemiseksi.

Pauliina Valkovirta (kok.) vertasi Haapavettä ilman suuntaa taivaalla kaartelevaan lentokoneeseen, jolla alkaa kerosiini olla lopussa. Hän vaati valtuustoa linjaamaan mihin kone ohjataan ennen kuin se tipahtaa hallitsemattomasti alas.

– Jos palvelut ja rakenteet on suunniteltu noin 8000 ihmiselle, tällä hetkellä niitä käyttää alle 7000 ihmistä ja ennuste on menossa 6500 suuntaan, palvelurakenne on liian massiivinen.

– Katsetta ei pidä suunnata seuraaviin kuntavaaleihin tai menneisyyteen vaan riittävän kauas tulevaisuuteen.

Valkovirran piti vastuuttomana Revon uhkauksia yläkouluhankkeen kaatamisesta.

Äänestyksissä ryhmänsä riveistä irtautunut Heikki Pitkälä (kesk.) sanoi suhtautuvansa säästöesityksen perusteluiksi esitettyihin laskelmiin kriittisesti. Hänen mielestään kaupungin henkilöstömäärän suhteuttaminen väestökehitykseen olisi nopein tapa korjata talous.

– Koska emme löydä konsensusta, antaa vaan setä-Arkadian tulla kertomaan, miten saadaan talous hyvälle tolalle. Ei se ole häpeä, Pitkälä toivotti valtionohjauksen tervetulleeksi paikkakunnalle vaihtoehtona talouden tasapainottamisohjelmalle.

Valtuuston tiedoksi tuotiin vuoden 2018 henkilöstöraportti, jonka mukaan kaupungin palveluksessa oleva henkilöstömäärä on vähentynyt, mutta henkilöstökulut nousivat 700 000 eurolla. Hallintojohtaja Eija Saarelan mukaan nousun syynä on muun muassa määräaikaisten työntekijöitten vakinaistamisia, palkankorotuksia ja sairauspoissaolojen kasvu.

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kaksi kaavanmuutosta. Toinen mahdollistaa Kanteleen Voiman biotuotetehtaan rakentamisen. Toinen koski teollisuustontin laajentamista Teollisuustien varressa Kynttiläkankaan teollisuusalueella.

Esko Joentakanen teki aloitteet koulumaitotuen ja kouluhedelmätuen ottamisesta välittömästi käyttöön sekä kaupungin aktiivisemmasta roolista tuulivoimarakentamisen edistämiseksi tavoitteena yksi uusi tuulipuisto joka vuosi.

Juttua on päivitetty 10.9. klo 8.35 aloitteiden osalta.

#