Tällaisia tukia voi saada korkeisiin sähkölaskuihin

Kuva:

MAINOS - SAHKON-KILPAILUTUS.FI

Talven pakkasten saapuessa monien kotitalouksien sähkönkulutus kohoaa vuoden korkeimpiin lukemiin. Tämä talvi tulee kuitenkin olemaan monille kuluttajille ja yrityksille erittäin vaikea, sillä vaikka pitkään jo toisin toivottiin, sähkön markkinahinta on edelleen pysynyt historiallisen korkeissa lukemissa.

Venäjän hyökätessä Ukrainaan Euroopan maat ovat joutuneet vähentämään riippuvuuttaan venäläiseen sähköön erilaisten pakotteiden kautta. Monet EU-maat ovatkin joutuneet tukemaan kansalaisiaan erilaisin taloudellisin tukitoimin, sillä miljoonia ihmisiä odottavat jopa oman tulotason ylittävät sähkölaskut.

Vuoden 2022 lopussa myös Suomen hallitus joutui paineen alla säätämään taloudellisia tukitoimia hyvin nopealla aikataululla. Näiden tukitoimien pääasiallisena tehtävänä on tukea suomalaisia kotitalouksia erityisesti kylmien talvikuukausien läpi.

Millaisia tukitoimia kalliiden sähkölaskujen maksuun on saatavilla? 

Pääministeri Sanna Marinin johdolla hallitus teki vuoden lopussa sekä alustavia että lopullisia päätöksiä taloudellisista tukitoimista, jotka koskevat eri tilanteissa olevia suomalaisia kotitalouksia. Alla kerrotaan tarkemmin, mitä jokainen tukitoimi tarkoittaa.

1. Kertakorvaukset 

 

Kertakorvauksien avulla suomalaiset voivat hakea rahallista tukea jo maksettuihin sähkölaskuihin. Korvauksen määrä lasketaan marras-joulukuun aikana saapuneista sähkölaskuista ja niitä sovelletaan vuoden 2023 tammi-huhtikuun sähkölaskuihin. Hyvitystä maksetaan viisikymmentä prosenttia sähkölaskun 90 euron omavastuun ylittävältä osalta. Tukea maksetaan enimmillään 700 euroa kuukaudessa. Tukea voi siis saada enimmillään 2 800 euroa.

Sähkön kertahyvitystä saavat ne, jotka maksavat sähköstä yli kymmenen senttiä kilowattitunnilta.

2. Sähkölaskujen maksuaikojen joustavuuden parantaminen 

Toinen suomalaisten taloudelliseksi tueksi säädetty tukitoimi koskee korkeiden sähkölaskujen maksuaikojen joustavuuden parantamista. Käytännössä tämä voisi tarkoittaa sekä maksun pilkkomista useampaan osaan että maksupäivämäärän siirtämistä. Tukitoimi ei kuitenkaan saisi heikentää sähköyhtiöiden omaa maksukykyä, joten se, millä tavalla tukitoimea tullaan käytännössä toteuttamaan, edellyttää vielä tarkempien yksityiskohtien säätämistä.

3. Hintakatto sähköenergialle 

Kolmantena tukitoimena hallitus on ehdottanut hintakaton säätämistä sähköenergialle. Hintakatto rajoittaisi sitä, kuinka paljon kuluttajan tulisi sähköstä korkeintaan maksaa. Pääministeripuolue SDP on ehdottanut 20 sentin hintakattoa, mikä puolestaan olisi jopa puolet edullisempi kuin mitä monet suomalaiset tällä hetkellä sähköstä maksavat.

4. Sähköenergian ALV-alennus 

Sähköenergian arvonlisäveron alennus, eli ALV-alennus on ensimmäisenä käyttöön otettu tukitoimi, joka astui voimaan 1.joulukuuta 2022. Väliaikainen alennus on voimassa vuoden 2023 huhtikuun loppuun saakka ja lisätään automaattisesti tuleviin sähkölaskuihin. Väliaikainen vero laski 24 prosentista 10 prosenttiin.

 

 

Väliaikaisen veroalennuksen aikana kannattaa huomioida, että käytännössä kaikki sähköyhtiöt ilmoittavan uusien sähkösopimusten hinnat 10 prosentin arvonlisäveron mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että alennuksen aikana otetun määräaikaisen sähkösopimuksen hinta tulee nousemaan 1.5.2023.

5. Sähköenergian verovähennys 

Sähköenergian verovähennys koskee vuoden 2023 tammi-huhtikuun aikana tapahtunutta sähkönkulutusta, jonka aikana sähkölasku ylittää 2000 euroa. Vähennystä voidaan hakea yhteen vakituisessa käytössä olevaan asuntoon. Vähennyksen määrä on 60 % ylittävältä osalta ja tukiaikana se voi olla korkeintaan 2400 euroa.

 

6. Kelan sähkötuki 

Kelan sähkötuki on suunnattu pienituloisille kotitalouksille, jotka eivät voi hakea verotuksessa sähkön kotitalousvähennystä täysimääräisenä. Kelan sähkötukea voi hakea yhteen vakituisessa käytössä olevaan asuntoon. Sähkötuen määrä, hintakatto ja voimassaoloaika ovat samat kuin sähköenergian verovähennyksen tapauksessa.

 

7. Toimeentulotuki 

Vaikeudet korkeiden sähkölaskujen maksamisessa tullaan huomioimaan tästä eteenpäin myös toimeentulotukea haettaessa. Ennen tämän tuen hakemista on kuitenkin syytä selvittää, voiko apua sähkölaskun maksamiseen saada ensin muualta.

 

Muista kilpailuttaa myös sähkösopimuksesi 

Monista säädetyistä tukitoimista huolimatta on tärkeää, että oman sähkösopimuksen pyrkii kilpailuttamaan mahdollisimman usein. Sähkön-kilpailutus.fi auttaa selvittämään, miltä sähköyhtiötä saa edullisinta sähköä minäkin hetkenä omaan asumismuotoon ja sähkönkulutukseen sovitettuna. Kilpailutus on ilmaista eikä sido vaihtamaan sopimusta, jos edullisempaa hintaa ei löydy.

Toistaiseksi voimassa olevat sopimukset voi kilpailuttaa niin usein kuin haluaa. Tällä hetkellä tämäntyyppinen sopimus kannattaa kilpailuttaa vähintään muutaman kuukauden välein, sillä sähkön markkinahinnan kehitys on nyt hyvin nopeaa. Lisäksi, jos nykyinen määräaikainen sopimus on umpeutumassa, uutta sopimusta ei kannata solmia ennen kuin sähkösopimukset on kilpailutettu.