maanantai 23.9.2019 | 03:42
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Mielipide

Haapaveden kaupunginhallituksen ja -valtuuston puheenjohtajien mielipidekirjoitus: Vanhuspalveluitten kiinteistöjen myynti olisi tuottanut kaupungille 3 miljoonaa euroa ja sama summa on nyt etsittävä jostain muualta

Haapavesi-lehti
Ti 21.5.2019 klo 10:34 [päivitetty ti 10:34]

Kun valtuusto päätti viime kesänä kaupungin talouden tasapainottamisesta lukuisten äänestysten jälkeen, olimme helpottuneita. Kaupungin huonoksi päässyt taloustilanne näyttäisi kohentuvan. Valtava ponnistus kaupungin talouden saamiseksi ruotuun oli takana, edessä oli vain toimeenpanoon liittyvä vaihe. Uskoimme että koko valtuusto oli sitoutunut tähän hankkeeseen, olimmehan istuneet ensin ideoimassa säästöjä ja lisäksi pitäneet iltakouluja asian tiimoilta. Kaikilla valtuutetuilla ja virkamiesjohdolla oli ollut hyvä mahdollisuus esittää omia säästöehdotuksiaan.

Mikään talouden tasapainottamisohjelman päätöksistä ei kuitenkaan ollut helppo. Kaikki päätökset kohdistuivat johonkin ihmiseen tai ihmisryhmään. Siksi jouduimme valitsemaan monesta huonosta vaihtoehdosta sen vähiten huonoimman. Paljon aikaa käytettiin siihen mikä vaihtoehto otettiin toteutettavaksi.

Keskeisiä keskustelun aiheita talouden tasapainotusohjelmassa oli Paakkilanhovin tulevaisuus. Toiveenamme oli saada kunnallisesti tuotetusta palvelusta yhteistyössä yksityisen sektorin kanssa kaupungille edullisempi vaihtoehto. Kävimme laajan keskustelun eri sotetoimijoiden kanssa ja päädyimme lopulta yhteistyön aloittamiseen Attendon kanssa. Emme olleet yksityistämässä vanhuspalveluita Attendolle, vaan kaupunki edellytti yhteisyrityksen perustamista. Silloin kaupunki olisi ollut edelleen mukana päättämässä asioista. Tällä olisimme voineet turvata omat vaikutusmahdollisuutemme yhtiön toimintaan.

Henkilökunnan asema olisi tässä tapauksessa ollut hyvin turvattu. Olisimme voineet edellyttää nykyisenkaltaista työehtosopimusta noudatettavaksi, jolloin ehdot olisivat olleet käytännössä samat kuin tähänkin asti. Myös asiakkaiden asema olisi ollut turvatumpi kuin pelkästään yksityisomisteisessa yhtiössä. Olisihan yhtiön hallinnossakin ollut valvomassa kaupungin edustus.

Tästä päätöksestä kuitenkin valitettiin. Valituksen takia yhdessä tehtyjen päätösten vieminen käytäntöön vaikeutui ja osaltaan loppui, kuten mm. tässä Paakkilanhovin asiassa.

Vanhuspalveluiden kiinteistöjen myynti olisi tuottanut Haapaveden kaupungille 3 miljoonaa euroa. Lisäksi toiminnan muutos olisi vähentänyt menoja merkittävästi. Tämä ei nyt valituksista johtuen toteudu. Siksi tämä sama summa on etsittävä jostain muualta.

Käytännössä se tarkoittaa sitä, että joudumme todennäköisesti tekemään vieläkin kipeämpiä ratkaisuja. Etsitäänkö säästöt muista toiminnoista, leikataanko kouluista, vanhustenhuollosta vai terveydenhuollosta vai nostetaanko jo ennestään tapissa olevia veroja. Myös uuden koulun rakentamiseen tällä on vaikutuksensa.

Hallinto-oikeuden päätös estää meitä tekemästä päätöksiä, joita ei myöhemmin voi palauttaa ennalleen, mikäli valitus menestyy. Näin ollen esimerkiksi vanhan koulun jo lähes tyhjillään olevaa siipeä ei voida alkaa purkamaan ennen kuin saamme hallinto-oikeuden päätöksen, koska samaa vanhaa rakennusta ei voida palauttaa ennalleen. Tämä siis siitä huolimatta, että tekisimme investointipäätöksen uuden koulun rakentamisesta. Kaikki päätökset tulevat koskettamaan meitä kaikkia Haapaveden asukkaita.

Kukaan valittajista ei ole esittänyt mitään ehdotusta kaupungin taloudellisen tilanteen parantamiseksi. Peräänkuulutammekin, että nyt olisi aika esittää niitä realistisia vaihtoehtoja, joilla taloustilanne saadaan korjattua.

Valtuutetut on valittu etsimään ratkaisuja, ei muistelemaan menneitä ja etsimään syyllisiä nykyiseen tilanteeseen. Ei kaikkea voi vain vastustaa ja sitten olla tyytyväinen, kun asiat saadaan torpattua.

Yhteiskunta ja sen toiminnot muuttuvat ja meidän tulee muuttua sen mukana.

Anri Kolehmainen

kaupunginhallituksen puheenjohtaja (Kesk.)

Päivi Ollila

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (Kesk.)

Kukaan valittajista ei ole esittänyt mitään ehdotusta kaupungin taloudellisen tilanteen parantamiseksi.

#