Info

Ohjeita lukijoille

Tästä artikkelista löydät vastauksen seuraaviin kysymyksiin:

Miten lähetät Hilla-lehtiin juttuvinkin, mielipidekirjoituksen, muistokirjoituksen, kuvan tai videon?

Millaisia periaatteita lehdet noudattavat mielipidekirjoitusten ja nettikommenttien julkaisemisessa?

Miten toimit, jos huomaat lehtien sisällössä virheen ja haluat jättää oikaisupyynnön?

Kunkin Hilla-lehden nettisivuilta löytyy lomake, jolla voit lähettää toimitukseen uutisvinkkejä, kuvia, videoita sekä mielipidekirjoituksia.

Voit olla toimitukseen yhteydessä myös sähköpostitse, postitse tai puhelimitse. Hilla-lehtien toimitusten yhteystiedot löytyvät täältä.

Ohjeet kuvan tai videon lähettäjälle

Hilla-lehdet julkaisevat lukijoitten lähettämiä kuvia. Toivomme kuvia ja videoita hauskoista, ajankohtaisista ja dramaattisista uutistilanteista ja tapahtumista. Onnettomuuspaikoilla kuvaamiseen emme kannusta! Voit lähettää meille kuvia myös asioista, joihin toivoisit toimituksen kiinnittävän huomiota.

Kuvan tulee olla .jpg‐muodossa.

Lähetä meille vain sellaisia kuvia tai videoita, jotka olet itse ottanut.

Kun lähetät kuvan tai videon, kerro aina:

1. Kuvaajan nimi ja yhteystiedot

2. Missä ja milloin kuva tai video on otettu ja mitä se esittää?

3. Mitä kuvaushetkellä tapahtui? Mikä sai sinut ottamaan kuvan? Liittyykö kuvan kohteeseen tai kuvaustilanteeseen jotain erityisiä yksityiskohtia, jotka voisivat kiinnostaa lehden lukijoita?

Mikäli kuvassa on tunnistettavia ihmisiä, varmista kuvan kohteilta, että kuvan julkaisu sopii heille. Älä kuvaa kodeissa ja muissa yksityisissä tiloissa ilman asukkaitten lupaa. Julkisella paikalla kuvaamiseen ei tarvita kuvassa tai videolla esiintyvien ihmisten suostumusta, jos kuvaa käytetään uutistarkoituksessa. Muissa tapauksissa pyydä kuvassa tai videolla esiintyviltä, tunnistettavilta ihmisiltä suostumus kuvan lähettämiseen julkaistavaksi.

Hilla Group Oyj:n julkaisut saavat julkaista aineistoa sekä säilyttää ja käyttää sitä uudelleen lehden tai sen yksittäisen osan uudelleenjulkaisuun, yleisölle välittämisen tai muun käytön yhteydessä toteutus- tai jakelukanavasta riippumatta sekä luovuttaa oikeutensa edelleen ja muokata aineistoa hyvän tavan mukaisesti. Henkilötietoja käsitellään vain journalistisissa tarkoituksissa kuvaajan nimeämistä sekä mahdollista yhteydenottoa varten.

Lähettäjä vakuuttaa, että hänellä on kuvaan tekijänoikeudet tai valokuvaajan lupa lähettää kuva julkaistavaksi. Lukijan kuvista ei makseta.

Ohjeet mielipidekirjoitusten lähettäjälle ja nettikommentoijalle

Kirjoita asiallisesti ja mielipiteesi perustellen. Hilla-lehdet julkaisevat lukijoiden mielipiteitä verkossa ja printtilehdessä mahdollistaakseen moniäänisen keskustelun ja kansalaisten äänen kuulumisen. Parhaimmillaan kirjoitukset edistävät demokratiaa ja tuovat esiin epäkohtia. Kun keskustelu alkaa junnata paikoillaan tai uusia näkemyksiä ei esitetä, toimitus päättää keskustelun lopettamisesta.

Toimitus päättää, mitä se julkaisee ja jättää julkaisematta. Kirjoita lyhyesti. Toimituksella on oikeus lyhentää tai editoida kirjoituksia sekä muuttaa otsikoita.

Toimitus vastaa sisällöistä. Noudatamme lakeja ja hyviä tapoja sekä journalistin ohjeita.

Emme salli vihapuhetta tai kiihotusta kansanryhmää kohtaan. Ihmisiä ei saa halventaa sukupuolen, uskonnon, ihonvärin tai minkään muunkaan syyn takia. Emme salli kiroilua, haukkumista tai perusteetonta vihjailua.

Mielipidekirjoitukset ja nettikommentit eivät saa sisältää puhelinnumeroita, mainontaa ja markkinointia eikä linkkejä. Niissä ei saa kirjoittaa toisen ihmisen suuhun sanomisia, joiden paikkansapitävyyttä toimitus ei pysty varmistamaan.

Mielipidekirjoituksessa tulee pääsääntöisesti olla kirjoittajan nimi. Nimen lisäksi on hyvä lähettää myös kirjoittajan tehtävä tai ammatti, mahdollinen luottamustehtävä ja siihen liittyvä puoluekanta sekä asuinpaikkakunta.

Nimenkäytöstä päättää toimitus. Hyvin arkaluontoisissa ja muissa erikseen harkittavissa tapauksissa riittää, että kirjoittajan nimi ja yhteystiedot ovat toimituksen tiedossa.

Lukijoiden mielipidekirjoitukset käsitellään toimituksessa luottamuksellisesti eikä kirjoittajan nimeä tai yhteystietoja anneta eteenpäin.

Nettikommentti on mahdollista kirjoittaa nimimerkillä, mutta kannustamme kommentoimaan omalla nimellä.

Ohjeet muistokirjoituksen lähettäjälle

Hilla-lehdet julkaisevat muistokirjoituksia eli nekrologeja hiljattain kuolleista henkilöistä, joilla on kytkös lehden levikkialueeseen. Muistokirjoituksen julkaisusta päättää itsenäisesti kunkin lehden toimitus.

Kirjoituksesta tulee käydä ilmi seuraavat seikat: kuolleen henkilön etu- ja sukunimi, aiemmat sukunimet sekä syntymä- ja kuolinpäivät.

Voit kertoa henkilön elämänvaiheiden sekä työ- ja järjestöuran pääpiirteet. Hyvä muistokirjoitus ei kuitenkaan ole ansioluettelo vaan rehellinen ja arvostava kuvaus henkilön persoonasta.

Muistokirjoituksen ehdoton enimmäispituus on 4000 merkkiä välilyönteineen. Toimitus voi lyhentää tekstiä ja käsitellä sitä muutenkin hyviä journalistisia tapoja noudattaen.

Liitä muistokirjoituksen yhteyteen vainajasta valokuva. Hyvä kuva on joko mahdollisimman tuore tai sellainen, josta vainajan aktiiviaikana tunteneet ystävät ja tuttavat tunnistavat hänet. Lähettäjä vastaa siitä, että hänellä on oikeus luovuttaa aineisto julkaistavaksi korvauksetta.

Allekirjoita muistokirjoitus omalla nimelläsi ja liitä mukaan luonnehdinta siitä, miten itse liityt vainajaan. Liitä mukaan myös puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi siltä varalta, että toimitus haluaa tarkistaa jonkin asian ennen julkaisupäätöstä.

Ohjeet oikaisupyynnön tekemiseen

Huomasitko lehden sisällössä virheen?

Virheen oikaisemista voi pyytää kuka tahansa. Jos havaitsit lehdessä virheen, lähetä oikaisupyyntö lehden nettisivuilta löytyvällä lomakkeella tai toimitukselle osoitetulla sähköpostilla. Kirjoita viestiin heti alkuun sana ”oikaisupyyntö”. Kerro mitä juttua oikaisupyyntö koskee ja mikä virhe siinä on. Kerro miten toivot, että virhe oikaistaan. Liitä mukaan nimesi ja yhteystietosi.

Vastineoikeus syntyy sille, joka on joutunut erityisen kielteisen julkisuuden kohteeksi ja katsoo jutun loukkaavan itseään. Ole tällaisissa tapauksissa yhteydessä lehden toimitukseen.

Näin Hilla-lehdet oikaisevat virheensä:

Hilla-lehdet noudattavat oikaisujen osalta Journalistin ohjeita ja sananvapauslakia.

Toimitus oikaisee olennaisen asiavirheen viipymättä, kun se on tullut toimituksen tietoon. Oikaisu julkaistaan lehden verkkosivuilla sekä siinä julkaisussa ja kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Verkkosivuilla olleet virheet korjataan muuttamalla alkuperäistä juttua ja kertomalla jutun yhteydessä lukijoille selkeästi, miten juttua on muutettu. Painetussa lehdessä ollut virhe oikaistaan erillisellä Oikaisu-jutulla.

Jos jutussa on useita asiavirheitä tai jos virheestä voi aiheutua suurta vahinkoa, toimituksen tulee julkaista uusi juttu, jossa virheellinen tieto yksilöidään ja korjataan.