Jedu irtisanoo 70, sopeuttamistoimet kohdistuvat 92 henkilöön

Jokilaaksojen koulutusyhtymä Jedu irtisanoo 70 henkilöä. Heistä 36 on tukipalveluista ja 34 opetustehtävistä.

Lisäksi niin ikään tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla irtisanotaan kaksi tukihenkilöstön työntekijää ja opetushenkilöstöstä/kouluttajista 16 henkilöä, joille tarjotaan osa-aikaisia työsuhteita tai tuntiopettajan tehtäviä tai aikuiskoulutuksen kokoaikaisille kouluttajille työsuhteen osa-aikaistamista.

Sopeuttamistoimet kohdistuvat yhteensä 92 henkilöön, kun otetaan huomioon kaikki toimenpiteet, kuten erilaiset palvelussuhteiden muutokset ja siirtymiset eri toimipisteisiin.

Tarvittavia muita toimenpiteitä ovat muun muassa toimintojen tehostaminen, ostopalvelujen vähentäminen ja tilojen käytön tehostaminen.

Sopeuttamiset toteutetaan ensi vuoden aikana.

Kuntayhtymän hallitus käsitteli asian torstaina.

Yt-neuvottelujen taloudellisina ja tuotannollisina perusteina ovat olleet hallitusohjelman mukaiset valtakunnalliset 190 miljoonan euron ammatilliseen koulutukseen kohdistuvat rahoitusleikkaukset vuosina 2017–2019. Niistä Jedun toimintaan on arvioitu kohdistuvan noin 4–5 miljoonaa euroa.

Yt-neuvottelut käytiin 31.10.2016–14.12.2016. Neuvottelujen tavoitteena olivat 3,8 miljoonan euron säästöt.

Säästöiksi henkilöstökulujen osalta saatiin noin 2,8 miljoonaa euroa eli yhteensä 55 henkilötyövuotta ensi vuodelle.

Säästöt koostuvat määräaikaisten sopimusten päättymisistä, eläköitymisistä, osa-aikaistamisista, erilaisista palvelussuhteiden muutoksista ja irtisanomisista.

Haapaveden ammattiopisto on yksi Jedun seitsemästä ammattiopistosta.

Kommentit

Uutisella ei ole vielä yhtään kommentteja
Kommentoidaksesi ole hyvä ja
kirjaudu sisään